Logi-Dan A/S

Transport af olie og benzin, salg af flybrændstof

Transport af benzin og diesel

Vi servicerer jævnligt de fleste olieselskaber i Danmark med kørsel i neutrale tankvogne til benzin, diesel og additiver.


Vi kan bl.a. tilbyde transport af følgende produkter:

  • Fyringsolie

  • Marinegasolie

  • Flybenzin (avgas 100 ll)

  • Jet brændstof (jet a1)

  • Benzin

  • Dieselolie

  • Bioolie



Flybrændstof.dk

Vi tilbyder levering af Avgas og Jetfuel til lufthavne, flyvepladser og mindre kunder over hele landet, i bulk, 1000L beholdere, 205L og 60L tromler

Herudover tilbyder vi konsulenthjælp ved godkendelse af tankanlæg, samt
udstyr til håndtering af flybrændstof.